संपर्क साधा


आपल्या परिसरात घडणाऱ्या सांस्कृतिक, राजकीय, सामाजिक घटनेच्या बातम्यांना प्रसिद्धी देण्यासाठी इमेल करा अथवा संपर्क करा.


कॉल करा :

9881219394


ई-मेल करा :

salamraigad@gmail.com

ऑफिस:

 सलाम रायगड, विकास अप्पर्टमेन्ट, गाळा  न. ३२,रायकर पार्क, रोहा, रायगड पिन:  ४०२१०९